Z důvodu nařízení vlády č.995 a č.996 se ode dne 9.10.2020 do odvolání uzavírá provoz bowlingu a tenisové haly.