Bowling

V prostorách budovy restaurace jsou pro vás připraveny 2 bowlingové dráhy.

 

 

Provozní řád – bowling

Vstup do prostoru bowlingu je povolen pouze po předchozí registraci všech hráčů v recepci restaurace. Bowlingové dráhy jsou vybaveny  stavěcím systémem s provázky. Dráhy jsou pravidelně mazány speciálním olejem a jsou velmi kluzké. Vstup na dráhu mimo odhazovací prostor není proto dovolen a je nebezpečný (možný pád).

 1. Na jedné bowlingové dráze doporučujeme hru  4 hráčů. Výjimečně může hrát na jedné dráze maximálně 10 hráčů.  Bowling je možné hrát pouze ve speciální bowlingové obuvi vlastní nebo zapůjčené.
 2. V zapůjčené bowlingové obuvi není možné hrát na boso. 
 3. Pro hráče na jednotlivých drahách jsou vyhrazeny stoly na sezení.
 4. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní  (provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře).
 5. Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození.
 6. K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu (začátek jednotlivých drah).  V žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.
 7. Hráč vyčká s odhodem koule na postavení kuželek. Předčasný odhoz vede k chybě.  Hráč je odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
 8. Pokud se hráčům na jednotlivé dráze nevrátí zpět 3 koule, přeruší hru a upozorní na tuto skutečnost personál herny.  Pokračování ve hře může vést k vážnému poškození bowling. stroje.
 9. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven specíálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům se před odhodem  koule sklouznout. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
 10. Provozovatel může při porušení provozního řádu předčasně ukončit hru bez náhrady.
 11. Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Za případná zranění či úrazy porovozovatel nezodpovídá.
 12. Odstranění škod na zařízení či budově způsobená uživatelem mu bude v plné výši předepsáno k úhradě.