Tenis

V tenisovém areálu naleznete 8 antukových dvorců, 2 dvorce v hale s pevným povrchem Court Sol a jedno zastřešené víceúčelové hřiště s umělou trávou. Celoroční možnost hraní tenisu zde naleznou nejen členové jednoty Orel, ale i široká veřejnost všech věkových kategorií. Závodní tenis je zde pak organizován tenisovým klubem Tenisové centrum Euroregion Nisa. V areálu sportovního centra je možná komplexní realizace tenisových kempů. http://www.erntenis.wbs.cz/

Provozní řád  – tenis

Hrát je možno výhradně v tenisovém úboru (za tenisový úbor  se pokládá tričko, ne tílko, trenýrky, šortky resp. sukně, pro případy chladného  počasí jsou přípustné teplákové soupravy či svetry) a obuvi  vhodné pro antukové tenisové dvorce. Tenisová obuv musí být výhradně tenisová s přiměřeným, ne  hrubým vzorkem podrážky. Není možno hrát svlečen do půl tělaHrát je možno na způsobilých dvorcích a to výhradně tenis resp. minitenis. Způsobilost dvorců i úborů  posuzuje personál SPORTOVNÍHO CENTRA NORTH POINT. Hráči jsou povinni se chovat slušně, nepoužívat nespolečenských výrazů, udržovat na dvorcích pořádek,  zejména nekouřit, na dvorci nepožívat alkoholické nápoje a neodhazovat odpadky. Občerstvení na dvorec je možno  si brát pouze ve vlastních obalech nebo v obalech pro jedno použití. Hráči jsou povinni si obaly po  ukončení hry opět odnést. Hrát je možno dle níže uvedených pokynů  90 minut na základě předchozí objednávky.  Objednávky se provádějí osobně nebo telefonicky obsluhy restaurace. V případě, že je dvorec i v následujících 90  minutách nebo později volný, je možno dvorec znovu objednat stejnými uživateliDruhá objednávka na tentýž den je možná výhradně osobně nejdříve 20 minut před požadovanou hodinou  za přítomnosti všech uživatelů objednávaného dvorce. Obsadit dvorec mohou zásadně osoby po předchozím objednání a zaplacení příspěvku za užívání areálu, nebo po kontrole permanentní vstupenky.

Podmínky pro členy TCEN 

Využívají přednostně dvorců 1,2,3  které jsou  ve sjednaných časech vyhrazeny výhradně pro ně. V období, kdy nejsou z objektivních důvodů v provozu všechny dvorce, probíhá provoz na dvorcích dle  pokynů pověřené osoby s upřednostněním požadavků závodních hráčů TCEN Hrádek nad Nisou. Při hře na dvorci je možno používat maximálně 4 míče z bezpečnostních důvodů. Více míčů lze používat  pouze při výuce tenisu vedené trenérem s klubovou licencí TCEN Hrádek nad Nisou. Výuka tenisu privátními osobami za úplatu může být na dvorcích prováděna výhradně  kvalifikovanými trenéry s klubovou licencí TCEN  Hrádek nad Nisou, za podmínek sjednaných s klubem.