Minigolf

Příjemnou zábavu a odpočinek naleznete na našem minigolfovém hřišti s 18 drahami.

Provozní řád – minigolf

 1. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen se seznámit s provozním řádem
 2. Hřiště si může pro hru minigolfu pronajmout osoba starší 10 let. Za sportující mládež do 10 let zodpovídá osoba, která si hřiště pronajala. Ta také musí být po celou dobu pronájmu přítomna v areálu.
 3. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou.
 4. Na hrací dráhy je přísný zákaz vstupu s ohledem na možnost zničení
 5. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů
 6. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu
 7. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného
 8. Respektujte, prosím, že hřiště je nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u vstupu do areálu
 9. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat pouze nápoje

Na hřišti platí přísný zákaz

 1. poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 2. vstupu se zvířaty
 3. kouření a konzumace omamných látek
 4. používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných podobných prostředků